• Yere Yıldırım Çakması

  Bulutla yer arasında bir veya daha fazla darbeden oluşan atmosfer kaynaklı elektrik boşalmasıdır.
 • Aşağıya Çakma Nedir?

  Buluttan yere, aşağı yönde bir kılavuzun başlattığı yıldırım çakmasıdır.

  Not: Aşağıya çakma üzerine bindirilmiş çoklu kısa darbe bulunan veya bulunmayan bir ilk kısa darbeden meydana gelir. Bir veya daha fazla sayıda kısa darbeyi bir uzun darbe takip edebilir.

 • Yukarıya Çakma Nedir?

  Topraklanmış bir yapıdan buluta doğru yukarı yönde bir kılavuzun başlattığı yıldırım çakmasıdır.
  Not: Yukarıya çakma üzerine bindirilmiş çoklu kısa darbe bulunan veya bulunmayan bir ilk uzun darbeden meydana gelir. Bir veya daha fazla sayıda kısa darbeyi bir uzun darbe takip edebilir.
 • Yıldırım Darbesi Nedir?

  Yere isabet eden bir yıldırım çakmasının içindeki tek elektrik boşalmasıdır.
 • Kısa Darbe Nedir?

  Bir yıldırım çakmasının bir darbe akımına karşılık gelen kısmıdır.
 • Uzun Darbe Nedir?

  Bir yıldırım çakmasının sürekli akıma karşılık gelen kısmıdır.
 • Yıldırım Düşme Noktası Nedir?

  Yıldırımın yere veya çıkıntı yapan bir nesneye (yapı, LPS, hizmet tesisatı, ağaç, vb) düştüğü noktadır.
 • Yıldırım Akımı, i

  Düşme noktasına akan akımdır.
 • Tepe Değeri Nedir? ı

  Yıldırım akımının en yüksek değeridir.
 • Özgül Enerji Nedir? W/R

  Bütün yıldırım çakması süresi boyunca alınan yıldırım akımının karesinin zaman integralidir.
  Yıldırım akımının bir birim dirençte yaydığı enerjiyi temsil eder.
 • Korunan Nesne Nedir?

  Yıldırım etkilerine karşı korunması amaçlanan yapı veya hizmet tesisatıdır.
 • Korunan Yapı Nedir?

  Bu sandarda (TSE 62305) uygun olarak yıldırımın etkilerine karşı korunması gereken yapıdır.
 • Nesneye Yıldırım Düşmesi Nedir?

  Korunan bir nesneye yıldırım düşmesidir.
 • Nesne Yakınına Yıldırım Düşmesi Nedir?

  Korunan birnesnenin tehlikeli aşırı gerilimler meydana getirecek kadar yakınına yıldırım düşmesidir.
 • Yıldırım Elektromanyetik Darbesi Nedir?, LEMP

  Yıldırım akımının elektromanyetik etkisidir, iletilen ani darbe akımlarını ve yayılan darbe elektromanyetik alan etkilerini içerir.
 • Elektrikli ve Elektronik Sistemlerin Arızalanması Nedir?

  LEMP etkisinden dolayı elektrikli ve elektronik sistemlere verilen kalıcı hasardır.
 • Şok Dalgası (Surge) Nedir?

  Aşırı gerilim ve/veya aşırı akım olarak görülebilen, LEMP tarafından oluşturulan geçiş rejimi dalgası.
  LEMP tarafından oluşturulan şok dalgası(kısmen) yıldırım akımlarından ve tesisat halkalarındaki endüksiyon etkilerinden meydana gelebilir ve SPD’nin akış yönüne göre aşağısında tehdit olarak kalabilir.
 • Yıldırımdan korunma bölgesi Nedir? LPZ

  Yıldırımın elektromanyetik çevresinin tarif edildiği bölgedir.
 • Yıldırımdan Korunma Risk Analizi Nedir? R

  Yıldırımdan korunması gereken nesnelerin toplam değerine (insanlar ve mallar) oranla yıldırımdan dolayı meydana gelmesi muhtemel ortalama yıllık kayıp değeridir.
 • Katlanılabilir Risk Nedir? RT

  Korunması gereken nesneler için katlanılabilen azami risk değeridir.
 • Yıldırımdan Korunma Seviyesi Nedir, LPL

  Tabii olarak meydana gelen yıldırımda azami ve asgari tasarım değerlerinin aşılmaması ihtimaline ilişkin bir yıldırım akım parametreleri setiyle ilgili bir sayıdır.
 • Yıldırımdan Korunma Sistemi Nedir? LPS

  Bir yapıya yıldırım düşmesinden dolayı meydana gelebilecek fiziki hasarı azaltmak için kullanılan komple sistemdir.
 • İç Yıldırımlık Nedir?

  LPS' nin eşpotansiyel bara ve/veya dış yıldırımlığın elektrik yalıtımından meydana gelen bölümüdür.
 • Dış Yıldırımlık Nedir?

  LPS (yıldırımdan korunma sistemi) ’nin bir hava sonlandırma sistemi, bir iniş iletkeni sistemi ve bir toprak sonlandırma sisteminden meydana gelen bölümüdür.
 • Firma/Bina Adı
  :
  Yetkili Adı Soyadı
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Adres :
  Açıklama :