Sıkça Sorulan Sorular

 • Kestirimci Bakım Nedir?

  Kestirimci bakım, izlenen ekipmanlardan veri alınarak, bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru ve yeterli bir biçimde yapılmasını sağlar. Arıza sonrası bakım ve periyodik bakımın yanı sıra bu makinelerin durumunun izlenmesi sonucunda referans durumuna göre olabilecek değişiklikler gözlenir ve gerekli önlemler alınır. Bu amaçla son senelerde kestirimci / öngörülü bakım (predictive maintenance) programları gelişmiştir.
 • Asenkron Motorlarda Meydana Gelen Arızalar Nelerdir?

  • Dengesiz hava aralığı gerilimi ve hat akımı,
  • Ortalama momentte azalma ve moment dalgalılığında artış,
  • Makine kayıplarında artış ve aşırı ısınma arızaları, verimde azalma,
  • Hat akımında belirli harmoniklerin artışı,
  • Eksenel yönde kaçak endüktans artışıdır.
  • Rotor dengesizliği (balanssızlık),
  • Rulman arızaları,
  • Aktarma organı arızaları, bağlantılarda gevşeklik,
  • İzolasyon arızaları,
  • Rotor ve stator sargı arızaları,
  • Zemin komponent gevşekliği,
  • Pompalarda kavitasyon,
  • Hava akışındaki düzensizlik,
  • Filtre tıkanıklığı
 • Motordan Sadece Akım-Gerilim Sinyali Alarak Hem Mekaniksel Hem de Elektriksel Arıza Tespiti Yapılabilir mi?

  Evet yapılabilir. Artesis MCM (Motor Condition Monitoring) teknolojisi, 3 fazlı elektrik motorları ile sürülen her türlü ekipmanı online izler, akım ve gerilim dalga şeklini inceleyerek ve analiz ederek ileri de oluşabilecek her türlü elektriksel, mekaniksel, çevresel ve operasyonel arızaları 3 ile 9 ay öncesinden tespit eder.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Nedir?

  Kesintisiz güç kaynakları (İngilizce: Uninterruptible Power Supply – UPS), elektrik enerjisi ile beslenen sistemleri hem şebekede meydana gelen veya gelebilecek çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler, harmonikler gibi gerilim dalgalanmalarına karşı koruyan hem de enerji kesintisi sırasında enerji üreterek sistemin devamlılığını sağlayan elektronik cihazlara denir.
 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Neden Kullanılır?

  Kritik yüklerin elektrik kesintileri yüksek veya düşük gerilim, ani voltaj sıçramaları ve frekans değişimleri gibi durumlarda elektriksel sistemlerin hem korunması hem de yedek enerji sağlanması için UPS kullanımı gerekmektedir.
 • Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) ile Jeneratörler Arasındaki Fark Nedir?

  Bir endüstriyel tesiste, veya özel işletmelerde enerji kesildiği zaman jeneratör devreye girer ve sisteme enerji verir. Ancak enerjinin kesildiği zaman ile jeneratörün devreye girdiği zaman arasında bir süre vardır. Bu süre bazen kısa bazen de uzun olabilmektedir. İşte bu sıra zarfında kesintisiz güç kaynakları devreye girer. Bu ara zamanda UPS, sistemi besler ve sistemdeki acil işleri tamamlar veya bilgisayarı içindeki önemli dosyaları korur. Kesintisiz güç kaynakları, elektriksel sistemlere uzun süreli enerji sağlamazlar.
 • Elektronik Kontaktör Nedir?

  Elektronik kontaktörler; yapısında hareketli parça bulunmayan, tristör kontrollü çalışarak elektriksel açma-kapama yapan ve sinüs eğrisinin zaman eksenini kestiği noktalarda (sıfır değerlerinde) devreye giren ve devreden çıkan bir kontaktör çeşididir.
 • Vakum Kontaktör Nedir?

  Patlamaların yaşanmaması ve kazalara önceden önlem alınması açısından vakum kontaktörler herhangi bir elektriksel arkın oluşmasını engelleyerek muazzam bir kesici görevi gören, endüstride ve özellikle ağır sanayide birçok alanda kullanılan bir kontaktör çeşididir.
 • Yıldırım Nedir, Şimşek İle Arasındaki Fark Nedir?

  Yıldırım temel olarak yer küre ile hava küre arasındaki yük alışverişidir ve deşarj olayıdır. Şimşek ise hava kürede bulunan bulutlar arası yük alışverişidir. Yıldırım ile şimşek arasındaki temel fark budur.
 • Yıldırım İhbar Sistemi Nedir?

  Yıldırım ihbar sistemi algılama donanımları sürekli olarak radar ve diğer yöntemlerle yıldırım oluşumunu tetikleyen atmosferik elektriksel hareketleri ve mevcut potansiyel durumu inceleyerek yıldırım düşmeden yıldırım düşeceğinin sinyalini allan ve gerekli önlemleri alarak tesisimizde koruma sağlayan bir sistemdir.
 • Deprem Öncesi Uyarı ve Emniyet Sistemi Nedir?

  Secty Life Patron deprem öncesi uyarı ve emniyet sistemi depremin meydana gelmeden önce gönderdiği “geliyorum” mesajını algılayarak depremi önceden haber verir. Deprem durumunda ve sonrasında oluşabilecek gaz, elektrik ve su beslenme kaynaklarını devre dışı bırakarak olası yangın, patlama gibi felaketlerin önüne geçerek can ve mal kaybına engel olabilen bir sistemdir.
 • Fotovoltaik Sistem Nedir?

  Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri güneş ışığını elektriğe dönüştürür. Fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.
 • On-Grid ve Off-Grid Güneş Enerjisi Sistemi Arasındaki Fark Nedir?

  Bir tesisin veya bölgenin elektrik gereksinimi kısmi olarak karşılanacaksa; üretilen enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebekeye uyumlu (On-Grid) olması yeterlidir. Bir binanın tüm elektrik ihtiyacını karşılamak içinse, gündüz üretilen elektrik hem tüketilir hem de fazla elektrik akülerde depolanır. Geceleri akülerden ihtiyaç olunan elektrik sağlanır (Off-Grid).
 • Topraklama Nedir?

  Topraklama sistemi; panoların, cihazların ve makinelerin belirlenen dokunma noktaları ile toprak elektrodu arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir. Bu toprak elektrodu (topraklama kazığı, topraklama levhası vs.) iletken bir parça olarak toprağa gömülür ve toprak ile elektriksel bir bağlantı gerçekleştirir.
 • Harmonik Nedir?

  Harmonik; temelde sinoidal dalga şeklinin bozulmasıdır. Farklı frekansta ki sinyaller saf sinoidal dalga şeklinin yapısında bozunumlar yapar.
 • Harmonik Nasıl Oluşur?

  Sinüsoidal dalga şeklinin bozulmasında yani harmonik oluşumunda ana etkenlerin başında yarı iletken elemanların anahtarlama etkileri ve non-lineer yüklerin (transformatör, ark fırınları, indüksiyon ocakları vs) şebekeye bağlanması gelir.
 • Harmonik Sorunu Nasıl Çözülebilir?

  Harmonik içeren akımları azaltmak, filtreleme yapmak ve devre kesicileri kullanmak çözüm olmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
 • Akreditasyon Nedir?

  Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.
 • Ürün Belgelendirme Nedir?

  Piyasaya sürülecek ürünün standartlara veya yer bulacağı pazara uygunluğunun kontrolüdür.