Bir çok endüstriyel tesiste her tip ve boyutta çok sayıda elektrik motoru kullanılır. Bu makineler işletimleri sırasında elektriksel, mekaniksel, termal ve çevresel bir çok zorlanmalara maruz kalarak beklenmedik bir şekilde bozulurlar ve sistem arızasına yol açarlar. Sistemde ani kesilmelerin önlenmesi ve güvenirliği arttırmak amacıyla ise işletmelerde bakım planlaması yapılır.

Bu planlamada arıza sonrası bakım ve periyodik bakımın yanı sıra bu makinelerin durumunun izlenmesi sonucunda referans durumuna göre olabilecek değişiklikler gözlenir ve gerekli önlemler alınır. Bu amaçla son senelerde kestirimci / öngörülü bakım (predictive maintenance) programları gelişmiştir.

Shunt Technologies; NASA, Amerikan Deniz Kuvvetleri gibi üst düzey kurumlara kestirimci bakım alanında teknoloji sağlayan ARTESIS A.Ş’ nin Türkiye Yetkili satıcıdır.

  • Varlık yönetimi (Asset Management) ve enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağlayacak gerçek veriler üretilir.
  • Enerji verimliliğinin getirisi verimli işletmenin sürekliliğine bağlıdır. Operasyon sürekliliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin önceden alınabilir.
  • Tesisin teknoloji kullanım, varlıklarının izlenebilirlik seviyesi artar.
  • İşletme verimliliği artar, üretim maliyetleri düşer.
  • Yapılan iyileştirmelerin getirileri, ekipman performansına etkileri takip edilebilir.
  • Proaktif bakım planlaması yapılır.
  • Proaktif bakım yönetimi sayesinde bakım personelinin etkinliğini arttırır.
  • Üretim ve bakım planlaması arasındaki koordinasyon sağlanır. Üretim planlaması daha etkin yapılır.
  • Arıza analizine ilişkin belirsizlilerden kaynaklanan sıkıntılar önlenir.
  • Varlık yönetimi (asset management) ve enerji verimliliği çalışmalarına katkı sağlayacak gerçek veriler üretilir.
  • Enerji verimliliğinin getirisi verimli işletmenin sürekliliğine bağlıdır. Ekipman performansının sürekliliği takip edilebilir.
  • Proaktif bakım planlaması yapılır.
  • Tesisin teknoloji kullanma seviyesi tesis varlıklarının izlenebilirlik seviyesi artar.
  • İşletme verimliliği artar, maliyetler düşer.
  • Yapılan bakım ve iyileştirme neticeleri takip edilebilir.
  • Farklı verileri sürekli izleyen teknik personelin motorlara ve prosese hâkimiyeti artar.
  • Bakım personelinin hangi tip arızalarda daha başarılı olduğu izlenerek, gerçek verilerle eğitim planlaması yapılabilir.Teknik seviyesi daha yüksek bir ekip oluşur.
  • Anlaşılır, net ve takip edilebilir bakım planlaması yapılır.
  • ISO standartlarında talep edilen kestirimci bakım etkinliği sağlanır.
  • Arıza analizi için uzman personel veya firma harici uzman ihtiyacı en aza iner.
  • İzlenen ekipmanlardaki enerji tasarruf fırsatlarını ortaya çıkarmak için veri elde edilir.
  • Ekipman performansı ve veriminin değişimi ve yapılan iyileştirmelerin sonuçları takip edilebilir.
  • İzlenen ekipmanlarda meydana gelebilecek verimsiz çalışma anında tespit edilir.
  • Temel seviyedeki bir bakımla ekipmanın ömrü uzatılır, sürdürülebilir verimli operasyon sağlanır.
  • İkincil arızaların önüne geçilir. Örneğin rulman aşınması ve rotorun bloke olması nedeniyle motorun yanması engellenebilir.
  • Ekipmanların performans ve enerji tüketimleri birbiriyle mukayesde edilebilir.
  • Beklenmedik duruşlar ve arızalar nedeni ile oluşan acil iş yükü en aza iner.
  • Arıza analizi için uzman personel veya firma harici uzman ihtiyacı en aza iner.
  • Sürekli izlenen motorlar için oluşabilecek verimsiz çalışma anında tespit edilir.
  • Temel seviyedeki bir bakımla ekipmanın ömrü uzatılır.
  • İkincil arızaların önüne geçilir. Örneğin rulman aşınması ve rotorun bloke olması nedeniyle motorun yanması engellenebilir.
  • Sistemi kullanan tüm ekibin bilgi seviyesi artar.
 • Firma Adı:
  :
  Yetkili Adı Soyadı:
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Adres :
  Talep Ettiğiniz Ürün :  MCM (Motorlar İçin) PCM (Jenaratörler İçin) AMT (Bakım Çantası)
  Motora Yol Verme Yöntemi :  Sürücü Direkt / Soft Starter / Y-Ü
  Motor Nominal Akımı (In) :
  Motor Nominal Gerilimi (Vn) :
  Açıklama :