Kestirimci bakım, izlenen ekipmanlardan veri alınarak, bozulma gerçekleşmeden bakımın doğru ve yeterli bir biçimde yapılmasını sağlar. Kestirimci Bakım %12 uygulanma yüzdesi ile  Bakım Çeşitliliğinde son sırada yer alır.  Oysa Kestirimci Bakım, getirdiği fırsatlarla işletmeler için birçok olanak sağlar.

 • Ekipmanların ömürlerinde ve verimliliğinde artış
 • Kritik elemanlar için düzeltici bakıma olanak sağlar
 • Proseslerde ve cihazlarda arızalı kalma süresini azaltır
 • İşçi maliyetini azaltır.
 • Koruyucu bakıma göre %8-%12 karlılık sağlar.
 • Enerji tasarrufunda artış
 • Çalışanların iş yükünün azalması

kestirimci bakım hizmetlerimiz_orta_spot

Bağımsız anketlerde yapılan çalışmalarda Kestirimci Bakım uygulayan firmaların işletmelerinde birçok yarar gördüğünü ortaya koymuştur.

 • Yatırım Geri Dönüş Miktarı: 10 kat
 • Bakım Faaliyetlerinde Azalma: %25-%30
 • Bozulmalarda Azalış: %35-%45
 • Üretimde Artış: %20-%25

 

Elektrik motorları güvenirliği ve üretimdeki kolaylıklarından dolayı endüstride çok tercih edilen elemanlar haline gelmiştir. Asenkron motorlar; basit ve dayanıklı yapıları, son derece ucuz maliyetleri ve çeşitli güçlerde kolaylıkla üretilebilmeleri gibi nedenlerden dolayı endüstride kullanılan motorların %90′ını oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı, asenkron motorlar; bir çok endüstriyel proseste; kritik öneme sahip bileşenlerin en önemlilerinden biridir. Bu nedenle, asenkron motorların arızalanmadan üzün süre çalışması veya meydana gelebilecek arızaların tespiti önem kazanmaktadır.

Asenkron Motorlarda Meydana Gelen Arızaların Belirtileri

Asenkron motorda bir arıza meydana geldiğinde, stator sargılarında dengesizlik ve / veya stator hava aralığında değişimler oluşur. Bunların neticesinde motorun uzay harmonik dağılımında değişimler oluşacaktır. Araştırmalara göre asenkron motorlarda meydana gelen mekanik arızalar aşağıda belirtilenden teşhis edilebilir ki bunlar;

 • Dengesiz hava aralığı gerilimi ve hat akımı,
 • Ortalama momentte azalma ve moment dalgalılığında artış,
 • Makine kayıplarında artış ve aşırı ısınma arızaları, verimde azalma,
 • Hat akımında belirli harmoniklerin artışı,
 • Eksenel yönde kaçak endüktans artışıdır.

 

Asenkron motorda meydana gelen arızalar ile stator akımı harmonik spektrumu arasında bir ilişki vardır. Araştırmalar göstermiştir ki, belirli arıza durumlarında motorun şebekeden çektiği faz akımının belirli harmonikleri değişim göstermektedir. Rotorda meydana gelen arızalar, asenkron motorlarda meydana gelen arızaların büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Rotor çubuklarındaki ya da kısa devre halkalarındaki kırıklar ise, aşağıda belirtilen streslerin neticesinde meydana gelmektedir ki bunlar;

 • Motordaki aşırı kayıplar ya da motorun nominal yükünün üzerindeki bir yükle yüklenmesi neticesinde meydana gelen termal stresler,
 • Elektromanyetik gürültüler, elektromanyetik kuvvetler, dengesiz elektromanyetik çekim kuvveti (UMP) ve titreşim nedeniyle meydana gelen manyetik stresler,
 • Üretim hataları nedeniyle meydana gelen yerleşik stresler,
 • Mildeki ani moment değişimleri ve merkezkaç kuvveti nedeniyle meydana gelen stresler,
 • Kimyasal ya da fiziksel kirlenme veya aşınma gibi çevresel stresler,
 • Yataklama problemleri nedeniyle meydana gelen streslerdir (Nandi, S).

 

Kestirimci Bakım ve Yararları

Bu yöntem makine veya teçhizatın sürekli gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve bunların zamanla gelişiminin analiz edilmesini içerir. Motorların durumu periyodik olarak veya sürekli ölçüm alınarak tespit edilir. Ölçüm ve kontrollerin sonucuna göre üretimi etkileyecek arızanın oluşabileceği zaman önceden tahmin edilir. Buna göre uygun zamanlarda motorlar bakıma alınır. Toplanan veriler üzerinde yapılan analizler ile arızaların kaynağı ve gelişimleri öğrenilir.

Böylece motorların en yüksek verimdekullanılması ve beklenmeyen arıza duruşlarının önlenmesi sağlanır. Kestirimci bakımın uygulama basamakları sırasıyla; ölçüm, analiz ve onarımdır. Kestirimci bakımın bazı yararları aşağıdaki gibidir.

 • Arıza duruşlarını minimuma indirir veya tamamen ortadan kaldırır ve faydalı çalışma süresini arttırır.
 • Planlanmamış bakımı azaltır, tamirler üretimi en az etkileyecek şekilde yapılabilir ve bakım maliyetini düşürür.
 • Verimsiz motor performansından kaynaklanan aşırı elektrik tüketimini önler, enerji ihtiyacındaki maliyeti düşürür.
 • Motor performansını optimize eder, makinaların her zaman tanımlandığı şekilde çalışmasını sağlar.
 • Düşük performanslı makinanın sebep olacağı düşük ürün kalitesinden dolayı garanti süresi ile ilgili şikayetleri azaltır.

 Sonuç olarak, Türkiye’de toplam net elektrik tüketiminin yaklaşık %36′sı, sanayi elektrik tüketiminin ise yaklaşık %70′i üç fazlı AC indüksiyon elektrik motor sistemlerinde kullanıldığını düşünürsek, bu durum mutlak süretle bizi bu motorlar üzerinde çalışmaya zorlamaktadır. Yanan motorların tekrar sardırılması ile veriminin %1-4 arasında düşeceği,yanlış motor-yük seçiminden dolayı verimin %18′lere varan oranlarda azalabileceği,yüksek verimli kayış seçimi ile kayıpların azaltılabileceği vb. birçok önemli kriter asla göz ardı edilmemelidir ve yukarıda önemli özelliklerinden sadece birkaçını verdiğim kestirimci bakım sistemlerinin yaygınlaşması oldukça önemlidir.

 

 • Firma Adı:
  :
  Yetkili Adı Soyadı:
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Adres :
  Talep Ettiğiniz Ürün :  MCM (Motorlar İçin) PCM (Jenaratörler İçin) AMT (Bakım Çantası)
  Motora Yol Verme Yöntemi :  Sürücü Direkt / Soft Starter / Y-Ü
  Motor Nominal Akımı (In) :
  Motor Nominal Gerilimi (Vn) :
  Açıklama :