Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanan Mali Destekler

 • Kalkınma Ajansı desteği asgari tutar 15.000 TL, azami tutar 400.000 TL’dir. (Kobiler İçin)
 • Hiçbir destek projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.
 • Azami proje süresi 9 aydır.

 

Kimler Başvurabilir?

 • KOBİ tanımına uyan işletmeler
 • Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
 • Kâr Amacı Güden Birlikler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yer

Destekler Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde bulunan firma ve kuruluşları kapsamaktadır.

Proje Konuları

Öncelik 3’de yer alan “Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması”  maddesi gereğince güneş, rüzgar veya hibrit (güneş ve rüzgar) sistemlerinden yararlanarak elektrik üreten proje yatırımları da destek almaktadır.

 

Süre

Azami proje süresi 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

 

Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi 07 Şubat 2014 Cuma Saat: 23.50’dir. Başvurular Kays (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden online olarak alınacaktır.

 • Firma Adı
  :
  Yetkili Adı Soyadı
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Talep Ettiğiniz Sistem :  Şebekeye Bağlı (On-Grid) Şebekeye Bağlı Değil(Off-Grid)
  Talep Edilen Sistem Gücü :
  Panellerin Kuralacağı Yer :
  Panellerin Kurulacağı Alan (m2) :
  Açıklama :
  Adres :