Akreditasyon; deney ve Muayene Raporları, Kalibrasyon Sertifikaları, Yönetim Sistemi Belgeleri, Ürün Belgeleri, Personel Belgeleri veren kurum ve laboratuvarların uluslararası geçerlilik ve güvenirliğinin kanıtlanmasına denir.

Türkiye’de akreditasyon çalışmalarını yapan ve yetkili tek kurum TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu)’ tır. TÜRKAK 2001 yılında kurulmuş, 2008′ de Avrupa Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması yapmıştır. Bunun anlamı Türkiye’ de akredite olan bir laboratuvar, kalibrasyon merkezinin verdiği rapor tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliğinin olduğudur. TÜRKAK ayrıca Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) tam üyesi konumundadır.

TÜRKAK’ a başvuran ve akredite olan kuruluşlar akreditasyon numarası ve logosu alırlar. Bu logonun kullanıldığı raporlar uluslararası geçerlilik kazanır.

Akreditasyon işlemleri 4 ana başlıkta yapılmaktadır.

 • LABORATUVAR
 • ÜRÜN/HİZMET
 • SİSTEM
 • PERSONEL

 • Laboratuvar

Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir. Deney/kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC 17025 no’lu uluslararası standardtır.

 • Ürün/Hizmet

Ürün veya Hizmet Belgelendirmesi yapan kuruluşlar ile muayene işleri yapan kuruluşlardır.  TSE Belgesi diye adlandırılan  belge bu bölüme girmektedir. Ürün belgelendirmeyi önceden sadece TSE yaptığı için zamanla ürün belgelendirme TSE Belgesi olarak bilinmiştir. Ancak  TS EN ISO/IEC 17065:2012 standartlarını yerine getiren ve TÜRKAK tarafından akredite olan her kuruluş bu belgeyi değişik isimlerle verebilir.

 • Sistem

ISO / IEC 17021:2011 ve ilgili diğer standart, normatif dokümanların şartlarını yerine getiren ve TÜRKAK tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi yapabilir.

 • ISO 9001:2008 Belgelendirmesi,
 • ISO 14001:2004 Belgelendirmesi,
 • ISO 22000:2005 Belgelendirmesi,
 • ISO 27001:2005 Belgelendirmesi,
 • ISO 13485:2003 Belgelendirmesi,
 • Personel

Personel Belgelendirme; ilgi kişinin belirli bir konu çerçevesinde bilgisinin, becerisinin ve yeterliliğinin yasal olarak kanıtlanmasıdır. Akredite olmak isteyen Personel Belgelendirme Kuruluşları ISO / IEC 17024:2012 no’lu standartı sağlamalıdır.

Bir kurumun akredite olup olmadığını nasıl anlarım ?

 

 • Öncelikle http://www.turkak.org.tr adresine gidiniz. 

turkak_adress

 • Ardından sol alt menüde resimde de görüldüğü gibi “Akredite Kuruluş Arama” seçeneğini tıklayınız.

akredite kurulus arama

 

 • Ardından Kuruluş Adına aramak istediğiniz kuruluşun ismini yazabilirsiniz.

arama2

 

 • Resimde görüldüğü üzere akreditasyon numarası ve akreditasyonunun geçerli olup olmadığı görülmektedir.

akredite kurulus lvt