Shunt Technologies, elektrik ve elektromekanik alanında hizmet veren firmaların alçak gerilim deney gereksinimlerini karşılamak üzere aşağıdaki standartlar kapsamında ürünlerinizin standartlara uygun olup olmadığını, uygunluk sonucunda gerekli belgeleri hizmetinize sunmaktadır.

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 1 : Genel Kurallar (TS EN 60947-1, IEC 60947-1)

 • Sıcaklık Artışı
 • Di Elektrik Özellikler (Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
 • Şebeke Frekanslı Dayanım Doğrulaması
 • Kapama ve Kesme Kapasiteleri
 • Kısa Devre Şartlarında Performans
 • Çalışma Sınırları
 • Çalışma Performansı
 • Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi
 • EMU Deneyleri
 • İşaretleme
 • Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
 • Ayırmaya Uygun Donanımın Ana Kontaklarının Konum Gösteriliş Etkinliğinin Doğrulanması
 • Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 2: Devre Kesiciler (TS EN 60947-2,IEC 60947-2)

 • Sıcaklık Artışı
 • Açma Sınırları ve Karakteristikleri
 • Di Elektrik Özellikleri (Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
 • İşletme Performans Yeteneği
 • Aşırı Yük Performansı
 • Kısa Devre Kesme Kapasiteleri
 • Kısa Süreli Dayanma Akımı
 • Ayrılmaz Olarak Sigorta ile Donatılmış Devre Kesicilerin Performansı
 • İşaretleme
 • Yalıtma Aralıklari ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
 • Mekanik Çalışma ve Çalışma Performans Yeteneği
 • Dielektrik Dayanımın Doğrulanması
 • Aşırı Yük Salıcılarının Doğrulanması
 • Ana Kontak Konumunun Doğrulanması
 • Muhafazalı Donanımın Koruma Derecesi
 • EMU Deneyleri

 

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzenleri – Bölüm 3 : Anahtarlar, Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve Eriyen Telli Sigorta Birleşimi Üniteleri (TS EN 60947-3, IEC 60947-3)

 • Sıcaklık Artışı & Sıcaklık Artışı Doğrulanması
 • Di Elektrik Özellikler(Şebeke Frekanslı Gerilim & Yıldırım Darbe)
 • Di Elektrik Doğrulanması
 • Kaçak Akım
 • Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
 • Çalışma Performansı
 • Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı
 • Beyan Kısa Devre Kapama Kapasitesi
 • Beyan Şartlı Kısa Devre Akımı
 • Harekete Geçirici Mekanizmanın Dayanımı
 • Aşırı Yük Deneyi
 • EMU Deneyleri
 • İşaretleme
 • Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Doğrulanması
 • Mahfazalı Donanımın Koruma Derecesi

Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 4-1: Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri – Elektromekanik Kontaktörler ve Motor Yol Vericileri (TS EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1)

 • Beyan Kapama ve Kesme Kapasiteleri
 • Di Elektrik Özellikleri
 • Kısa Devre Şartlarında Performans
 • Bağlantı Uçlarının Mekanik Özellikleri
 • Ters Çevrilebilirlik & Değiştirme Yeteneği
 • İşaretleme
 • Alışılagelmiş Çalışma Performansı
 • Çalışma ve Çalışma Sınırları
 • Mahfazalı Kontaktör ve Yolvericilerin Koruma Dereceleri
 • Kontaktörlerin Aşırı Yük Akımına Dayanma Yeteneği
 • Sıcaklık Artış Sınırları
 • EMU Deneyleri

 

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri Bölüm 5-1 : Devre kontrol Cihazları ve Anahtarlama Elemanları-Elektromekanik Devre Kontrol Cihazları (TS EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1)

 • Kontaktör Rölelerinin Çalışma Sınırları
 • Sıcaklık Artışı
 • Dielektrik Özellikler
 • Normal Şartlarda Devre Kapama & Kesme Kapasiteleri
 • Olağandışı Şartlarda Devre Kapama & Kesme Kapasiteleri
 • Dielektriğin Doğrulanması
 • Şartlı Kısa Devre Akımında Performans
 • Harekete Geçirme Kuvveti ve Momentinin Doğrulanması
 • Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi
 • Döner Anahtarın Dönüş Sınırlamasının Doğrulanması
 • Mahfaza İçine Alınmış Devre Kontrol Cihazlarının Koruma Derecesi
 • İşaretleme
 • Yapılış ve Performans Kuralları

Elektrik Yardımcı Donanımları – Devre Kesiciler – Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Aşırı Akım Koruma Düzenleri İçin – Bölüm 1: Alternatif Akım (A.A.) Devre Kesiciler (TS 5018-1 EN 60898-1,IEC 60898-1)

 • Kısa Devre Deneyleri
 • Sıcaklık Artışı Deneyi ve Güç Kaybının Ölçülmesi
 • Paslanmaya Karşı Dayanım Deneyi
 • İşaretlerin Silinmezliği
 • Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Deneyi
 • Isıya Karşı Dayanma Deneyi
 • Açma Karakteristikleri
 • Dielektrik Özellikleri ve Ayırma Yeteneğinin Deneyi
 • Yalıtma Aralıkları ve Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunluklarının Ölçülmesi

Ölçü Transformatörleri – Bölüm 1: Akım Transformatörleri (TS 620 EN 60044-1,IEC 60044-1)

Ölçü Transformatörleri-Bölüm 8:Elektronik Akım Transformatörleri (TS EN 60044-8,IEC 60044-8)

 • Kısa Süreli Akım Deneyleri
 • Sıcaklık Artış Deneyi
 • Şebeke Frekanslı Dayanım Deneyi
 • Yıldırım Darbe Deneyi
 • Akım Hatası ve Faz Kayması Sınırları
 • EMU Deneyleri

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri – Bölüm 1: Tip Deneyleri Yapılmış ve Tip Deneyleri Kısmen Yapılmış Üniteler

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları – Bölüm 1 : Genel Kurallar

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları – Bölüm 2 : Güç Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları

 

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları – Bölüm 3 : Sıradan Kişiler Tarafından Çalıştırılması amaçlanan Dağıtım Panoları (DBO)

 

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri – Bölüm 3 :Vasıfsız Personelin Eriştiği Yerlerde Kurulması Amaçlanan Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri İçin Belirli Özellikler

 

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri – Bölüm 4 : İnşaat Şantiyelerindeki Üniteler (ACS) İçin Belirli Özellikler

 

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları – Bölüm 5 : Şebekelerdeki Güç Dağıtımı ile İlgili Üniteler İçin Belirli Özellikler

 

TS 3367 EN 60439-1,IEC 60439-1,TS EN 61439-1,IEC 61439-1,TS EN 61439-2,IEC 61439-2,TS EN 61439-3,IEC 61439-3,TS EN 60439-3,IEC 60439-3,TS EN 60439-4,IEC 60439-4,TS EN 61439-5,IEC 61439-5)

 • Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
 • Koruma Devresinin Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı
 • Sıcaklık Artışın Doğrulanması
 • Di Elektrik Özellikler  (Şebeke Frekanslı Gerilim, Darbe Dayanım Gerilimi ve Yalıtkan Malzemeden Yapılan Mahfazaların Deney İşlemi)
 • Yalıtma Aralıkları,Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
 • İşaretleme
 • Mekanik Çalışma
 • EMU Deneyleri
 • Korozyona Karşı Dayanıklılık
 • Donanımların Koruma Derecesi
 • Mekanik Dayanım
 • Mekanik Darbe
 • Normal Isıya Dayanıklılığın Doğrulanması
 • Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
 • Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
 • Isıl Kararlılığın Doğrulanması
 • Paslanmaya ve Neme Karşı Dayanıklılığın Doğrulanması
 • Kaldırma Düzeni
 • Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları
 • Dahili Elektriksel Devreler Ve Bağlantılar
 • Anahtarlama Cihazlarının Ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
 • UV – Mor Ötesi Işınıma Dayanıklılık

Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni Donanımları – İç Ark Deneyi(IEC 61641)

 • İç Ark Deneyi

Yüksek Gerilim Alternatif Akım Kesicileri (TS EN 62271-1,TS EN 62271-100,IEC 62271-1,IEC 62271-100)

 • Kısa Devre Deneyleri
 • Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
 • Sıcaklık Artış Deneyleri
 • Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
 • Koruma Derecesinin Doğrulanması Deneyi
 • Yardımcı ve Kumanda Devrelerine İlişkin Dielektrık Deneyleri
 • Elektro Manyetik Uyumluluk Deneyleri( TS EN 61000-4-13 ve Yayılım Bozulması Hariç)

A.A.Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (TS EN 62271-1,TS EN 62271-200,IEC 62271-1,IEC 62271-200)

 • Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı deneyi
 • Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
 • Sıcaklık Artış Deneyleri
 • Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
 • Koruma Derecesinin Doğrulanması Deneyi
 • Yardımcı ve Kumanda Devrelerine İlişkin Dielektrık Deneyleri
 • Elektro Manyetik Uyumluluk Deneyleri( TS EN 61000-4-13 ve Yayılım Bozulması Hariç)

Yüksek Gerilim Alçak Gerilim Prefabrik Transformatör ve Dağıtım Merkezleri (TS EN 62271-1,TS EN 62271-202,IEC 62271-1,IEC 62271-202)

 • Topraklama ve Potansiyel Baralı Kısa Devre Dayanım Deneyi
 • Ana Devre Direncinin Ölçülmesi Deneyi
 • Şebeke Frekanslı Gerilim Deneyi(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)
 • Koruma Derecesinin Doğrulanması Deneyi
 • Yardımcı ve Kumanda Devrelerine İlişkin Dielektrık Deneyleri
 • Elektro Manyetik Uyumluluk Deneyleri( TS EN 61000-4-13 ve Yayılım Bozulması Hariç)

Elektroteknik Ürünler (TS EN 60695-2-10 , IEC 60695-2-10 ve IEC60695-2-11 TS EN 60695-11-5 IEC 60695-11-5)

 • Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/Sıcak Telin Esas Alındığı Deney Metotları-Kızaran Tel Cihazı ve Ortak Deney İşlemi Anormal Isıya ve Dahil Elektrık Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığının Doğrulanması Deneyi
 • Yangın Tehlikesi Deneyi-Bölüm 11-5:İğne Alevi Deneyi

Nihai Ürünler (TS 3033 EN 60529, IEC 60529)

 • Tehlikeli Bölümlere Erişmeye Ve Yabancı Katı Cisimlere Karşı Koruma Deneyleri Ve Suya Karşı Koruma Deneyleri(IP 68 ‘e Kadar 68 Dahil )

Yalıtkan Malzemeler (TS 5119 EN 60243-1, IEC 60243-1)

 • Di Elektrık Deneyi

Beyan Gerilimi 1000 V’ye Kadar Olan (Dahil) a.a. Sistemleri İçin Kendi Kendini Onaran Tipte Sönt Güç kondansatörleri-Bölüm 1 (TS EN 60831, IEC 60831)

 • Bağlantı Uçları Arasındaki Gerilim Deneyi

Güç Transformatörleri (TS EN 60076-10, IEC 60076-10)

 • Ses seviyelerinin Belirlenmesi(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

Reaktörler (TS EN 60076-6, IEC 60076-6)

 • Ses seviyelerinin Belirlenmesi
 • Sıcaklık Artış Deneyi
 • Di Elektrik Deneyleri

Elektroteknik Ürünler (TS EN 50164-1, TS EN 50164-2, IEC 50164-1, IEC 50164-2, TS EN 60099-4, IEC 60099-4, IEC 60068-2-14, TS EN 60068-2-14, TS EN 60068-2-24, IEC 60068-2-24, TS 2093 EN 60068-2-11, IEC 60068-2-11, TS 6328 EN 60068-2-52, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-11, TS 2093 EN 60068-2-11, TS EN 60068-2-30, IEC 60068-2-30, TS EN 60660, IEC 60660)

 • Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deneyleri-Şartlandırma/Yaşlandır ma Deneylerİ(Tuzlu Sis Deneyi Nemli Kükürt Atmosfer Deneyi Amonyaklı Atmosfer Deneyi Ekc / Ek D Deneyi (Toprak Altındaki Bağlantı Bileşenleri İçin Şartlandırma -Yaşlandırma Deneyi ) Hava İçinde Yaşlandırma Deneyi Sıcaklık Çevrim Deneyi

Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları cihazları (TS EN 61000-6-1:2007-07, EN 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-1:2005-03, TS EN 61000-6-3:2007-07, EN 61000-6-3:2007, IEC 61000-6-3:2006-07)

 • Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Bağışıklık Deneyleri
 • Yerleşim Birimleri, Ticari Ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Deneyleri(Yayılım Bozulması Hariç)

Sanayi ortamı cihazları (TS EN 61000-6-4:2007-07, EN 61000-6-4:2007, IEC 61000-6-4:2006-07, TS EN 61000-6-2:2006-04, EN 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-2:2005-01 )

 • Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Deneyleri(Yayılım Bozulması Hariç)
 • Endüstriyel Ortamlar İçin Bağışıklık Deneyleri

Doğrudan temasla ve havadan statik elektrik deşarjına maruz kalan elektrik ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-2, TS EN 61000-4-2, EN 61000-4-2 )

 • Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi

Radyo frekanslı elektromanyetik alanlara maruz kalan elektrikli ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-3, TS EN 61000-4-3 )

 • Işınımlı radyo frekanslı elektromanyetik alan bağışıklık deneyi

Tekrarlamalı elektriksel hızlı geçici rejimlere maruz kalan elektriksel ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-4, TS EN 61000-4-4, EN 61000-4-4 )

 • Elektriksel hızlı geçiş/patlama bağışıklık deneyi

Anahtarlama ve yıldırım geçici rejimleri esnasında meydana gelen aşırı gerilimlerin sebep olduğu tek yönlü ani yükselmelere maruz kalan elektrikli ve elektronik cihazlar (TS EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5 )

 • 1,2/50 μs ve 8/20 μs Ani yükselmelere karşı bağışıklık deneyi

RF vericilerden gelen elektromanyetik bozulmalara karşı iletilen bağışıklığa maruz kalan elektrikli ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-6, TS EN 61000-4-6, EN 61000-4-6 )

 • İletilmiş radyo frekanslı bağışıklık deneyi

Şebeke frekansındaki manyetik alanlara maruz kalan, ev tipi, ticari ve sanayi uygulamalarındaki elektrikli ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-8, TS EN 61000-4-8, EN 61000-4-8 )

 • Şebeke frekanslı manyetik alanlara bağışıklık

Alçak gerilim güç kaynağı şebekelerine bağlanan elektrikli ve elektronik cihazlar (IEC 61000-4-11, TS EN 61000-4-11, EN 61000-4-11 )

 • Gerilim çukurlarına ve kesintilere bağışıklık

Salınımlı dalgaları gösteren, çalışma durumundaki elektrik ve elektronik donanım içeren cihaz (IEC 61000-4-12, TS EN 61000-4-12, EN 61000-4-12 )

 • Salınımlı dalgalar bağışıklık deneyi

Sönümlü,salınımlı dalgaları gösteren, çalışma durumundaki elektrik ve elektronik donanım içeren cihaz (IEC 61000-4-18, TS EN 61000-4-18, EN 61000-4-18 )

 • Sönümlü, Salınımlı Dalga Bağışıklık Deneyi

Bilgi Teknolojisi Cihazları (TS EN 55022, EN 55022, CISPR 22 )

 • Bağlantı ucu bozulma gerilimi (Yayılım Bozulması Hariç)

Radyo frekansları kullanan sanayi, bilim ve tıp (SBT) cihazları (TS 3327 EN 55011, EN 55011, CISPR 11 )

 • Bağlantı ucu bozulma gerilimi (Yayılım Bozulması Hariç)

Bilgi teknolojisi cihazları (TS EN 55024, EN 55024, CISPR 24 )

 • Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri-Ölçme metotları ve sınır değerleri(Yayılım Bozulması Hariç)

Elektrikli tıbbi cihazlar (TS EN 60601-1-2, EN 60601-1-2, IEC 60601-1-2 )

 • Elektrikli tıbbi cihazlar için Bağışıklık ve Yayılım deneyleri(Yayılım Bozulması Hariç)

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlar (TS EN 55014-2,EN 55014-2,CISPR 14-2,TS EN 55014-1,EN 55014-1,CISPR 14-1)

 • Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Bağışıklık Deneyleri
 • Elektromanyetik Uyumluluk- Ev ve Benzeri Yerlerde kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzeri Cihazlar için Yayılım Deneyleri(Yayılım Bozulması Hariç, Harmonik Kıpraşma Hariç)

Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar (TS EN 61326, TS EN 61326-1, EN 61326, EN 61326-1, IEC 61326, IEC 61326-1)

 • Ölçme, Kontrol Laboratuvarda Kullanım için Elektrikli Cihazlar için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri(yayılım bozulması hariç)

Ark kaynağı teçhizatı (TS EN 60974-1 , EN 60974-1 , IEC 60974-1 )

 • Ark Kaynağı Cihazları için Bağışıklık ve Yayılım Deneyleri(Harmonik, kıpraşma ve yayılım bozulması hariç)

Ev ve Benzeri yerde kullanılan cihazları (TS 2000 EN 60335-1, EN 60335-1, IEC 60335-1 )

 • Güvenlik Deneyleri

Bilgi teknolojisi cihazları (TS EN 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 )

 • Güvenlik Deneyleri(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar (TS 2418 EN 61010-1, EN 61010-1, IEC 61010-1)

 • Güvenlik Deneyleri(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

Makinaların elektrik cihazları (TS EN 60204-1 , EN 60204-1 , IEC 60204-1 )

 • Güvenlik Deneyleri(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

Ark kaynağı teçhizatı (TS EN 60974-1, EN 60974-1, IEC 60974-1 )

 • Güvenlik Deneyleri(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

Elektrikli tıbbi cihazlar (TS EN 60601-1, EN 60601-1, IEC 60601-1 )

 • Güvenlik Deneyleri

 

Elektrikli tıbbi cihazlar (TS EN 60044-8, IEC 60044-8 )

 • Kısa Süreli Akım Deneyleri
 • Sıcaklık Artış Deneyleri
 • Di Elektrık Deneyleri
 • Di Elektrik Deneyleri (Uimp)
 • Akım Hatası ve faz kayması sınırlarının doğrulanması Elektro Manyetik Uyumluluk Deneyleri( TS EN 61000-4-13 ve Yayılım Bozulması Hariç)

 

ELEKTRİKSEL ÜRÜNLER (TS 3033 EN 60529, IEC 60529 )

 • Koruma Derecesinin Doğrulanması (IP1X-IP2X-IP3X-IP4X)(laboratuarda ve yerinde deney işlemi gerçekleştirilir)

 • Firma Adı
  :
  Yetkili Adı Soyadı
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Adres :
  Test Yapılacak Ürün :
  TS Standart No :
  Deneyin Nerede Yapılmasını İstiyorsunuz: :  Tesisimizde LVT Laboratuvarı
  İngilizce Rapor Talebi :  Evet Hayır
  Açıklama :