Ülkemizde net elektrik tüketiminin yaklaşık %36′sı doğrudan asenkron motorlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oran sanayi kuruluşlarında ise %70′e kadar çıkmaktadır. Bu da bize gösteriyor ki; sadece asenkron motorlarda bile enerji verimliliğinin doğru  yönetilmesi ciddi oranda enerji tasarrufu yapmamızı sağlayacaktır. Çalışmalar, sadece elektrik motorlarında yapılacak tasarruf ile Keban Hidroelektrik Santrali’nin 2 yıllık üretimine eşdeğer de elektrik tasarrufunun yapılabileceğini ortaya koymuştur.

Günümüzde otomobillerde kullanılan bir içten yanmalı motorda elde edilen toplam enerjinin sadece %30–40 kadarı faydalı enerjiye dönüşmektedir. Buna karşın EFF1 etiketli bir 3 fazlı asenkron motorlarında verim %95 seviyesine kadar çıkabilmektedir. Ancak asenkron motorlar sabit verimle çalışmadığından, yüksek verimli bir motor kullanmak onun her zaman aynı verimle çalışacağı anlamına gelmemektedir. Özellikle arıza başlangıçları ve olumsuz çevresel koşullar motorun işletmedeki verimini düşürür.

3 Fazlı Asenkron Motorun Verimini Etkileyen Faktörler

İşletmedeki bir asenkron motorun verimini düşüren faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. Nominal gerilimden farklı bir gerilimde çalıştırılması:

 NEMA standartlarına göre motora, etiketinde belirtilen nominal gerilim seviyesinden sadece %10 farklı bir gerilim uygulanabilir. Ancak bu %10 limit dahilinde bile olsa motorun nominal gerilimin altında bir gerilimde çalıştırılması durumunda gerekli yük momentini üretebilmek için daha fazla akım çekecektir. Bu da motordaki bakır kayıplarını (I^2*R) arttırarak verimi azaltır.
 
 Motorun etiketinde yazan gerilim değerinin üzerindeki bir gerilimde çalıştırılması durumunda mıknatıslanma akımı gerilimin karesi ile orantı olarak artar. Motorun dizayn ve çalışma bölgesine bağlı olarak doyma meydana gelebilir. %10 aşırı gerilimin üzerinde stator ve rotor demir kayıpları artacağından verim düşer. Ayrıca motor güç faktörü belirgin şekilde azalır. Tablo I’de besleme gerilimindeki artış ve düşüşlerin motor verimi üzerindeki etkisi belirtilmiştir.

tablo 1

 Tablo I: Besleme gerilimindeki değişimlerin motor verimine etkisi

 Dengesiz besleme gerilimi pozitif ve negatif bileşen (sequence) akımlarının oluşmasına neden olur ki bu, motor verimini önemli ölçüde etkiler. Tablo II’de 100 HP (75kW), 1800 d/d’lık bir motora dengesiz besleme gerilimi uygulanması halinde verim değişimi gösterilmiştir.

 Toplam harmonik distorsiyon, besleme gerilimindeki harmonik bozukluklar motor verimini etkileyen faktörlerden biridir. %5′in üzerindeki THD değerler motor için zararlıdır.3. harmonik distorsiyonun yüksek olması motorun aşırı ısınmasına ve 5. harmoniğin yüksek olması ise mil momentinde pulzasyona neden olur.

 tablo23

 Tablo II: Dengesiz besleme geriliminin üç fazlı asenkron motor verimine etkisi 

2. Motordaki Arıza Başlangıçları

 Rulmanlarda meydana gelen arızalar motordaki sürtünme kayıplarını doğrudan etkiler. Bu da motor verimini %0,5′e varan oranda azaltır. Örneğin 400 kW’lık bir motorda rulman arızası nedeniyle meydana gelecek kayıp yıllık 2.240 TL’yi bulabilir.

  İzolasyon Arızaları 3 fazlı asenkron motorun stator sargılarında meydana gelecek izolasyon problemleri motorun %10′a varan dengesiz akım çekmesine neden olur. Örneğin; 350 kW’lık bir asenkron motorun sargı izolasyonlarındaki arıza nedeniyle bir fazda meydana gelecek %8′lik akım dengesizliği yılda 10.500 TL‘e mal olabilir.

 Eksenel kaçıklık da motor verimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)‘nin Sakarya Üniversitesi ile ortaklaşa yaptığı çalışmada 2,75 mm/m eksenel kaçıklığı bulunan 75 kW gücündeki bir motorda enerji kaybının yaklaşık 2000 kWh/yıl olduğu hesaplanmıştır. 

 Kayış kasnakla tahrik edilen uygulamalarda sistem verimini düşüren diğer bir unsur da kayıştaki gerginliğinin doğru ayarlanamamasıdır. Genellikle endüstride V – kayışlar kullanılır. Bunlar trapez şeklinde kesite sahip olup kasnakta sıkışma etkisi yaparak sürtünmeyi arttırır. Böylece kayışın aktarabileceği güç miktarı da artar.

İlk montaj esnasında %95 – 98 olan verimleri zamanla kayış gerginliğinin azalmasıyla %5′e varan oranlarda azalır. Bunu önlemek için kayış gerginliğinin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekir. Ancak kontrol sırasında dahi doğru gerginlik seviyesinin tespit edilmesi oldukça güçtür. Senkron ya da dişli – tırtıllı kayış kullanılması verimi % 2 oranında arttırır. Bununla birlikte gürültülü çalışır ve yükteki titreşimleri motora iletir.

MCM kesitirimci bakım

 


 MCM teknolojisi, sadece 3 faz akım ve gerilim sinyallerinden yararlanılarak elektrik motorlarında ve elektrik motoru ile sürülen sistemlerde oluşabilecek elektriksel ve mekaniksel arızaları önceden haber verebilen bir teknolojidir.

  

SONUÇ

Enerji tasarrufu, maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların doğru kullanılabilmesi için kaçınılmazdır. Bu bağlamda endüstride elektrik enerjisinin en çok tüketildiği yer olan asenkron motorların verimli çalışması önem kazanmıştır. Bu çalışmada 3 fazlı asenkron motorlarda verimi etkileyen faktörler incelenmiş ve yaklaşık olarak neden olacakları yıllık maliyetlere ilişkin örnekler verilmiştir.

Bir asenkron motorun verimini etkileyen faktörlerin fazlalığı göz önüne alındığında, enerji tasarrufu için işletmedeki motorların daha verimli olanları ile değiştirilmesinin yanı sıra başka önlemlerin de alınması gerektiği aşikardır. Motorun işletme koşulları da en az motorun kendisi kadar verimi etkiler. Örneğin; 75kW’lık bir asenkron motorda EFF1 motor ile EFF3 motor arasındaki verim farkı %1 iken besleme gerilimindeki %2,5 dengesizlik bir asenkron motorun verimini %1,3 azaltabilir ya da kayış kasnak mekanizmasındaki gevşeklik %5′e varan kayıplara neden olabilir. Dolayısıyla verimli bir işletme için motor parametrelerinin her an izlenmesi ve motor arızaların erken teşhisi önemlidir.

Genellikle endüstride motor parametreleri online olarak izlenmediği için arıza ve olumsuz işletme koşulları nedeniyle meydana gelen kayıplar tespit edilememektedir. Dolayısıyla motor durum izleme (condition monitoring) ve kestirimci bakım (predictive maintenance) her zamankinden önemli hale gelmiştir. Endüstrideki motorlarda verim iyileştirmesinden bahsedebilmek için mutlaka motor parametrelerinin online izlenmesi ve kestirimci bakım yapılması gerekir.

 • Firma Adı:
  :
  Yetkili Adı Soyadı:
  :
  Ünvanı
  :
  Telefon
  :
  E-posta
  :
  Şehir
  :
  Adres :
  Talep Ettiğiniz Ürün :  MCM (Motorlar İçin) PCM (Jenaratörler İçin) AMT (Bakım Çantası)
  Motora Yol Verme Yöntemi :  Sürücü Direkt / Soft Starter / Y-Ü
  Motor Nominal Akımı (In) :
  Motor Nominal Gerilimi (Vn) :
  Açıklama :